Urządzenia pionizujące

Parapodium Dynamiczne GYM
Parapodium Dynamiczne GYM

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

Pionizator mobilny BABY HERO
Pionizator mobilny BABY HERO

Urządzenie wspomagające poruszanie się oraz pionizację

Parapodium Statyczne Lekkie typ 150 – 180
Parapodium Statyczne Lekkie typ 150 – 180

Numer katalogowy: DRVB

Parapodium Statyczne
Parapodium Statyczne

Podpórka statyczna pionizująca